Проектантът

ПРОЕКТАНТЪТ

Архитект Борислав Игнатов е проектант с богат български и международен опит. Завършил е архитектура в УАСГ София и след това в Колумбийския университет на Ню Йорк. Работил е като архитект 10 години в САЩ - Ню Йорк и Бостън. В момента е Председател на Управителния съвет на Камара на архитектите в България.За повече информация за работата му посетете www.bignatov.com