Историята

ИСТОРИЯТА

През II век в тази част на античния Одесос римляните построили прочутите Императорски Терми. По-късно градът останал в границите на Византия, а през Средните векове на това място идвали със стоките си търговци от Венеция, Генуа и Дубровник. По времето на Османската империя точно тук били построени най-големите складове за морска и каменна сол по българските земи – прословутите пристанищни маази. Издигната в средата на ХIХ век от български майстори, тази историческа сграда от дялан камък е съхранена до днес. Забравена е от почти век, белязана е от следите на времето, през покрива й поникват треви и дървета. Но камъкът устоява и става основа на проекта, с който арх. Борислав Игнатов я съживява под името BIZANTINA.