BIZANTINA ще бъде завършена до 20.12.2020г и предадена по БДС с гаранция от IV Ceilings.